Skip links

Tag: Photoshop

Tags

Funkcja wypaczania perspektywy w Photoshopie

Funkcja wypaczania perspektywy w Photoshopie Funkcja wypaczania perspektywy w Photoshopie pozwala na zmianę perspektywy obrazu, tak aby wydawał się on patrzyć na rzeczywistość z innego punktu widzenia. Służy to przede wszystkim do korygowania perspektywy w przypadku zdjęć architektonicznych, gdzie budynek na zdjęciu wydaje się zniekształcony z powodu kąta, pod którym
Tags

Filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie)

Filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) Filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) w Photoshopie służy do wygładzenia i zmniejszenia ostrości krawędzi w obrazie. Ten filtr działa poprzez nałożenie na obraz rozmycia o zadanej wartości sigma, co powoduje, że piksele wokół krawędzi zostają zblendowane, tworząc efekt bardziej jednorodnego rozłożenia kolorów i wartości jasności.

Do czego służy funkcja pędzel korygujący w Photoshopie

Do czego służy funkcja pędzel korygujący w Photoshopie? Funkcja pędzel korygujący w Photoshopie służy do poprawiania i retuszowania zdjęć. Pozwala na usuwanie niechcianych elementów, wypełnienie pustych przestrzeni i poprawę niedoskonałości. Pędzel korygujący działa na zasadzie klonowania, czyli pobierania wzorca z jednego obszaru i nakładania go na inny. Można wykorzystać go
Tags

Do czego służy generowanie stylów CSS w programie Photoshop?

Do czego służy generowanie stylów CSS w programie Photoshop? Generowanie stylów CSS w programie Photoshop służy do automatycznego generowania kodu CSS dla elementów graficznych, które są tworzone w programie. Gdy projektujesz elementy graficzne w Photoshopie, takie jak przyciski, pola tekstowe, menu nawigacyjne itp., możesz użyć funkcji generowania stylów CSS, aby
Kliknij