Skip links

Tag: blur

Tags

Filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie)

Filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) Filtr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) w Photoshopie służy do wygładzenia i zmniejszenia ostrości krawędzi w obrazie. Ten filtr działa poprzez nałożenie na obraz rozmycia o zadanej wartości sigma, co powoduje, że piksele wokół krawędzi zostają zblendowane, tworząc efekt bardziej jednorodnego rozłożenia kolorów i wartości jasności.
Kliknij