Skip links

WCAG 2.1 Dostępność cyfrowa

WCAG 2.1 Dostępność cyfrowa

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin
0/10
Poziom trudności
1/5
2000zł netto
2460zł brutto

WCAG 2.1 Dostępność cyfrowa

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin
0/10
Poziom trudności
1/5
2700zl netto
3321zł brutto

WCAG 2.1 Dostępność cyfrowa

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin
0/10
Poziom trudności
1/5
3000zł netto
3690zł brutto
Co zawiera cena?

Na całkowity koszt szkolenia składa się:

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC,
 • najnowsze oprogramowanie,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w języku polskim lub angielskim.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Web developerów i designerów, którzy chcą nauczyć się projektować i tworzyć strony internetowe zgodne ze standardem WCAG 2.1.
 • Osób, które chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie projektowania stron internetowych i wdrożenia standardów dostępności
 • Osób, które pracują w agencjach interaktywnych, firmach IT lub innych firmach związanych z projektowaniem stron internetowych
 • Nauczycieli, trenerów i innych specjalistów zajmujących się edukacją, którzy chcą nauczyć się projektować strony internetowe zgodne ze standardami dostępności.
 • Osób związanych z organizacjami pozarządowymi i rządowymi, którzy chcą tworzyć strony internetowe, aby spełnić wymagania ustawowe dotyczące dostępności stron internetowych.

Program szkolenia

Dzień 1.
1. Dostępność (Accessibility) stron internetowych – wprowadzenie do tematyki.
2. Niepełnosprawny w sieci – grupy użytkowników narażone na wykluczenie cyfrowe:

Osoby niewidome i niedowidzące (prezentacja działania programów czytających),
Osoby głuche i głuchoniewidome,
Osoby niepełnosprawne intelektualnie,
Osoby niepełnosprawne ruchowo,
Osoby z zaburzeniami poznawczymi.
Osoby starsze,
Osoby korzystające z urządzeń mobilnych.

3. Problemy i bariery jakie napotykają na serwisach internetowych osoby wykluczone cyfrowo.
4. Omówienie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
5. Omówienie wszystkich (61) kryteriów sukcesu podzielonych na cztery główne zasady WCAG 2.1:

Postrzegalność,
Funkcjonalność,
Zrozumiałość,
Rzetelność.

Dzień 2.
1. Tworzenie stron WWW dostępnych dla osób z niepełnosprawnością:

Odpowiednia struktura i semantyka strony, rzetelny kod HTML i CSS,
Odpowiednie użycie znaczników nagłówków, etykiet i sekcji, które umożliwią łatwe zrozumienie i nawigację na stronie,
Dostępna nawigacja serwisu - jasne i spójne menu, etykiety elementów interaktywnych i klawisze skrótów,
Kolejność informacji na stronie, jasna i zrozumiała struktura nagłówków, tekstu, list i innych elementów struktury
strony,
Dobór odpowiednich kolorów i kontrastu serwisu, narzędzia do weryfikacji ich poprawności,
Dobór kroju czcionki, wielkości i kontrastu,
Alternatywne sposoby prezentacji treści niestandardowych, takich jak obrazy, pliki dźwiękowe i wideo, za pomocą
etykiet tekstowych i opisów alternatywnych.
Odpowiednie oznaczenia formularzy i elementów interaktywnych,
Jednoznaczne tytuły stron serwisu,
Zasady tworzenia i nazewnictwo linków wewnętrznych i zewnętrznych,
Prawidłowe ukrywanie treści,
Zaznaczenie aktywnych elementów interaktywnych,
Obsługa serwisu za pomocą urządzeń asystujących, takich jak czytniki ekranowe, klawiatura, urządzenia do
sterowania głosem, itp.,
Dostęp do informacji na różne sposoby,
Zapewnianie dostępności treści dla różnych ekranów urządzeń, responsywność serwisów internetowych
Dodatkowe ułatwienia

2. Ocena dostępności strony internetowej i sposoby poprawy wykrytych błędów.

Lista kontrolna i poziomy badania dostępności,
Audyt dostępności serwisów internetowych,
Narzędzia do automatycznej weryfikacji i testowania dostępności stron internetowych,
Samodzielny audyt dostępności serwisu,
Sposoby poprawy błędów po przeprowadzonym audycie.

3. Porady i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
4. Egzamin kwalifikacyjny oraz przekazanie uczestnikom Certyfikatów Kwalifikacyjnych. (1 godzina)

Terminy szkoleń

2023

WCAG 2.1 Dostępność cyfrowa

Zadzwoń do nas

tel .504-790-852

Akademia Komputerowa sp. z o.o.

ul. Sielska 17a
60-129 Poznań
NIP: 7792446257
REGON: 365270171

Napisz do nas

info@akademia-komputerowa.pl

Kliknij