Skip links

Affinity Publisher

Affinity Publisher

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin
0/10
Poziom trudności
1/5
2000zł netto
2460zł brutto

Affinity Publisher

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin
0/10
Poziom trudności
1/5
2700zl netto
3321zł brutto

Affinity Publisher

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin
0/10
Poziom trudności
1/5
3000zł netto
3690zł brutto
Co zawiera cena?

Na całkowity koszt szkolenia składa się:

  • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
  • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
  • klimatyzowane sale,
  • samodzielne stanowiska pracy,
  • komputery PC,
  • najnowsze oprogramowanie,
  • drukowane materiały szkoleniowe,
  • obiady oraz serwis kawowy,
  • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w języku polskim lub angielskim.

Affinity Publisher

Program szkolenia

Wprowadzenie do Affinity Publisher

Ustawienia dokumentu
Informacje o przestrzeni roboczej
Korzystanie z miarek
Korzystanie z linii pomocniczych
Korzystanie z ustawień domyślnych
Wizualne podpowiedzi wszelkiego typu
Strony wzorcowe

Panele

Obsługa paneli

Konfigurowanie i edycja wielostronicowego dokumentu
Tworzenie i zapisywanie niestandardowych ustawień dokumentu

Tworzenie nowego dokumentu

Przełączanie pomiędzy otwartymi dokumentami Affinity Publisher
Strony wzorcowe
Dodawanie stron
Układanie i kasowanie stron

Ramki

Tworzenie i edytowanie ramek tekstowych
Tworzenie i edytowanie ramek graficznych
Przekształcanie i wyrównywanie obiektów

Importowanie i edycja tekstu

Tworzenie i wprowadzanie tekstu
Pionowe wyrównywanie tekstu
Style
Sprawdzanie pisowni
Edycja tekstu przez przeciąganie i upuszczanie

Typografia

Zmiana odstępów pionowych
Zmiana kroju i stylu czcionki
Zmiana wyrównania akapitu
Dopasowywanie odstępów między literami i wyrazami
Konfigurowanie tabulatorów

Style

Tworzenie i stosowanie stylów akapitowych
Tworzenie i stosowanie stylów znakowych
Zagnieżdżanie stylów znakowych w stylach akapitowych
Tworzenie i stosowanie stylów obiektowych
Tworzenie i stosowanie stylów tabel i komórek

Tworzenie tabel

Importowanie i formatowanie tabeli
Dodawanie elementów graficznych do tabel
Formatowanie tekstu w tabeli

Drukowanie i eksportowanie

Weryfikowanie dokumentów
Tworzenie pakietów
Tworzenie plików PDF do weryfikacji
Podgląd rozbarwień
Podgląd przezroczystości

Tworzenie

Wizytówki
Papier firmowy i koperty
Ulotki
Biuletyny
Foldery
Pocztówki reklamowe
Ogłoszenia do gazet

Terminy szkoleń

2023

Affinity Publisher

Zadzwoń do nas

tel .504-790-852

Akademia Komputerowa sp. z o.o.

ul. Sielska 17a
60-129 Poznań
NIP: 7792446257
REGON: 365270171

Napisz do nas

info@akademia-komputerowa.pl

Kliknij