ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
FORMULARZ REJESTRACYJNY

1. WYBÓR SZKOLENIA I TERMINU

Szkolenie

Termin *

2. UZUPEŁNIENIE DANYCH KURSANTA

Imię *

Nazwisko *

Adres e-mail *

Telefon *

3. UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O FAKTURZE

Nazwa firmy/Imię i nazwisko

Numer NIP

Ulica, nr domu/lokalu

Kod pocztowy, miejscowość

Uwagi, dodatkowe informacje

Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)